FANIT 
s.r.o.

Vývoj, výroba, predaj, inštalácie
 
- Pult Centralizovanej Ochrany  =Dunaj PRO=
- Zabezpečovacie systémy a ústredne  =MODUS=
- Prístupové a dochádzkové systémy
- VoIP, Telekomunikačné a informačné systémy
- Priemyselná televízia a videosystémy
 

 
*** GNU - Open Source ***


Nadhovorový MUX - ATU, verzia 1.0

  • uvoľnenie pôvodných zdrojových textov pre nadhovorový MUX a ATU verzia 1.0, r.1996 (publikované pod licenciou GNU GPLv2-modified).

    Pôvodné zdrojové texty a obvodové schémy zapojenia zariadení MUX/ATU v.1.0 - r.1996 sú uvoľnené na základe rozhodnutia autora pre štúdijné účely jednotlivých komunikačných protokolov nadhovorového podsystému zariadení MUX/ATU, s cieľom poskytnutia podrobnejšej informácie o forme komunikácie jednotlivých pôvodných (prvých - nemodifikovaných verzii) zariadení užívateľom/prevádzkovateľom/záujemcom a súčasne s cieľom zabezpečenia ochrany autorskych práv k jednotklivým komunikačným protokolom podľa medzinárodne akceptovaných licencii (t.j. nie pre komerčné využitie v iných aplikáciach,  pri vývoji programov alebo pri výrobe zariadení. Komerčné využitie je možné na základe získania platnej licencie od autora - viď. znenie licencie priložené k zdrojovým kódom programov).

 

  MUX-ATU verzia 1.0  

  Otvorené zdrojové texty programov (licencia GNU GPLv2 modified) 

 

Poznámka:
S ohľadom na medzinárodnu právnu záväznosť sú licencie uvedené v anglickom jazyku tak, ako to špecifikujú požiadavky pôvodnej licencia GNU.