FANIT 
s.r.o.

Vývoj, výroba, predaj, inštalácie
 
- Pult Centralizovanej Ochrany  =Dunaj PRO=
- Zabezpečovacie systémy a ústredne  =MODUS=
- Prístupové a dochádzkové systémy
- VoIP, Telekomunikačné a informačné systémy
- Priemyselná televízia a videosystémy
 

 

Meracie prístroje

 

 

20MHz, 60 MHz, 100 MHz Osciloskop + FFT + Multimeter

 

20MHz, 60 MHz, 100 MHz Osciloskop + FFT + Multimeter

 

20 MHz, 60 MHz Osciloskop + Multimeter

 

20 MHz, 60 MHz Osciloskop + Multimeter